Asiakastyytyväisyyskysely

Asiakastyytyväisyyskysely

Asiakastyytyväisyyskysely

Toteutimme alkuvuodesta 2017 asiakastyytyväisyyskyselyn. Haluammekin tässä yhteydessä kiittää kaikkia kyselyyn osallistuneita ja kertoa saamistamme, hyvistä tuloksista.

Yrityksemme tulokset ovat pääosin hyvällä ja osittain jopa kiitettävällä tasolla. Verrattuna edelliseen tutkimukseen (2015) tulokset ovat parantuneet kautta linjan.

Kokonaisarvio isännöintipalvelusta on hyvällä tasolla. Vastaajista 81% antaa kokonaisarvosanan hyvä tai erinomainen. Kriittiset arviot puuttuvat lähes kokonaan.

Nykyisen yhteistyön arvioinnissa tulokset ovat osittain kiitettävällä ja osittain hyvällä tasolla. Verrattuna edelliseen tutkimukseen (2015) tulokset ovat hieman parantuneet.

”Kokonaisarvio isännöintipalvelusta on hyvällä tasolla. Vastaajista 81% antaa kokonaisarvosanan hyvä tai erinomainen. Kriittiset arviot puuttuvat lähes kokonaan.”

KOEN, ETTÄ TALOYHTIÖMME ASIAT OVAT OSAAVISSA KÄSISSÄ

4.21

Asiakkaiden kommentteja

”Hallituksen jäsenenä koen isännöitsijän tehneen asioiden hoitamisen helpoksi. isännöitsijän asiantuntemus ja koulutus erinomaista luokkaa.”

”Toista vuosikymmentä läpi isojen muutosten/remonttien ja onnistuen.”

Lue lisää isännöintipalveluistamme >>

Asiakkaiden kommentteja

”Myönteiset kokemukset.”

”Luotettavuus.”

Lue lisää taloushallinnon palveluistamme >>

TALOYHTIÖN TALOUSHALLINNON HOITAMINEN

4.34

KOKOUSTEN VALMISTELU JA LÄPIVIENTI

4.26

Asiakkaiden kommentteja

”Isännöitsijä mukava ja letkeä, mutta tarvittaessa jämäkkä asioiden
hoito, joka perustuu vahvaan kokemukseen ja ammattitaitoon.”

”Toista vuosikymmentä läpi isojen muutosten/remonttien ja onnistuen.”

Lue lisää hallitustyöskentelyn palveluistamme >>

Asiakkaiden kommentteja

”Palvelu on joustavaa ja ammattimaista.”

”Helposti lähestyttävä.”

Lue lisää asiakaspalvelustamme >>

ASIAKASPALVELU

4.03

KYKY HOITAA TALOYHTIÖN TALOUDENPITO JA HALLINTO LÄPINÄKYVÄSTI JA NYKYAIKAISESTI

4.29

Asiakkaiden kommentteja

”Isännöitsijä kehittää osaamistaan ja ammattitaitoaan, Yrityksellä
halu parantaa palveluitaan, Yhteistyö hallituksen kanssa sujuu,
Taloudellinen näkemys taloyhtiön hyväksi.”

ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELUTUTKIMUS™ 2017 PERUSTIEDOT

Tutkimuksella selvitettiin taloyhtiöiden hallitusten jäsenten asiakaskokemuksia isännöintipalvelusta.

Toteutusajankohta: 1.-19.2.2017

Tutkimuksen koordinointi: Suomen Isännöintiliitto ry

Tutkimuksen toteuttaja: Good House Oy