Muutostöiden käsittely vaiheittain

Kunnossapito- ja muutostöiden käsittely vaiheittain

HUONEISTOKOHTAISTEN KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTÖIDEN KÄSITTELY VAIHEITTAIN:

1) Selvitä kunnossapito- tai muutostyön luvanvaraisuus;

2) Teetä tarvittavat suunnitelmat;

3) Täytä huoneistomuutostyön ilmoitus;

4) Toimita huoneistomuutostyön ilmoitus ja suunnitelmat taloyhtiölle;

5) Taloyhtiö selvittää töiden vaikutukset ja toteutuskelpoisuuden. Tarvittaessa taloyhtiö käyttää asiantuntijaa (kustannuksen maksaa osakas);

6) Taloyhtiö käsittelee ilmoituksen ja nimeää työlle tarvittaessa valvojan (kustannuksen maksaa osakas);

7) Taloyhtiö ilmoittaa käsittelystä osakkaalle;

8) rakennusluvan hakemisesta päättää aina hallitus jokainen tapaus erikseen ja päätöksessä valtuutetaan ao. osakas hakemaan lupaa taloyhtiön nimissä.

9) Työn toteutusvaihe voi alkaa, kun kaikki luvat ovat olemassa;

10) Kun työ valmistuu – taloyhtiölle on toimitettava loppudokumentit työn valmistumisesta (valvojan muistiot, loppukuvat, viranomaistarkastusasiakirjat).

Ilmoituksen käsittelylle on varattava riittävästi aikaa.