Home- ja lahovaurioiden olosuhteista

Home- ja lahovaurioiden olosuhteista

Yleistä

Home (mukaan lukien bakteerit ym. mikrobit) voivat kasvaa millä materiaalilla hyvänsä, jos olosuhteet ovat oikeat. Kosteudeksi riittää alustasta tai ympäröivästä ilmasta saatava kosteus. Ravinto ei ole mikrobeille ongelma, sillä sitä ne saavat joko alustasta tai ilman pölystä. Myös lämpötilat voivat vaihdella, kunhan kosteus on riittävä (kylmänä aikana mikrobikasvusto saattaa levätä, mutta lämmön taas kohotessa niiden toiminta on entistä vilkkaampaa).

Mikrobiongelmien (= kosteusvaurioiden) korjauksissa on suuri houkutus yrittää säästää korjauskustannuksissa käyttämällä esim. joitain kemiallisia tuotteita jopa ainoana korjausmenetelmänä. Tässä on kuitenkin huomioitava muutama perusasia:

  • Homeita ja muita mikrobeja on satoja lajeja erilaisine ominaisuuksineen. Yleispätevää ”myrkkyä” niihin ei ole. Useimmat homeentorjunta-aineista tehoavat vain rajoitettuihin lajeihin.
  • Homeentorjunta-aineiden vaikutusaika saattaa olla hyvin lyhyt. Vaurio uusiutuu hetken päästä, koska vaurion aiheuttanutta syytä ei ole poistettu.
  • Useat käytetyistä aineista ovat itsessään haitallisia.

Puurakenteet

Puurakenteiden home- ja lahovaurioihin johtavista kriittisistä olosuhteista on informaatiota oheisissa taulukoissa.

Katso kuva tästä.

Alapohjien alustatilat (ns. rossipohjat)

Lattiasienen esiintymiselle tyypilliset olosuhteet syntyvät huonosti tuuletetussa puurakenteisen rakennuksen alapohjassa (ns. rossipohja), jossa puurakenteet ovat maan kanssa kosketuksissa ja ryömintätilassa on jokin muurattu tai muu kalkkia sisältävä rakenneosa (esim. piipun perustus, muurattu tiiliseinä tms.).

Tuuletustarpeen ohje (Katso kuva):

Lattiasienen korjauksessa rakenteiden olosuhteisiin on saatava oleellinen muutos. Lisäksi korjaustyöt on tehtävä erittäin huolellisesti ja tarkoin harkiten.

Rakennusten alapohjien ryömintätilojen lämpö- ja kosteustekninen käyttäytyminen eri vuodenaikoina on nykyisin jo hyvin tunnettu ja tiedetään, että turvallisten, homeriskittömien olosuhteiden luominen vaatii huolellisen suunnittelun ja olosuhteiden hallinnan.

Suunnittelussa on huomioitava, että kesäaikana lämmin ulkoilma tuo kosteutta ryömintätilaan, ja mitä syvemmällä maan sisällä alustatila on, sitä huolellisemmin kosteus- ja lämpötekninen toiminta on suunniteltava.

Yläpohjarakenteet

Yläpohjarakenteiden tuuletuksessa on tehty paljon virheitä, varsinkin korjausrakentamisessa.

Määräykset tuuletusten järjestelyistä ovat muuttuneet viimeksi v. 2000 (RIL 107/2000).

Yläpohjan tuuletustarpeen ohje (Katso kuva):

Kosteusvaatimuksia

Erilaisten mikrobiryhmien kasvun minimikosteusvaatimuksia on esitetty oheisissa taulukoissa. Samassa yhteydessä esitetään myös asuintilojen ohjeellisia sisälämpötiloja.

Katso kuva täältä