Julkisivujen mikrobiongelmat

Julkisivujen mikrobiongelmat

Yleistä

Kerrostalojen betonisandwich-elementtien mikrobiongelmista on julkaistu tutkimus

BETONIELEMENTTIJULKISIVUJEN MIKROBIOLOGINEN TOIMIVUUS: TTKK JULKAISU 101 / 1999

Tutkimuksen mukaan mikrobihaitat eivät ole kovin yleisiä. Niitä esiintyi vain 4-6% tutkitusta kerrostalokannasta.

Julkisivujen kosteusvaurioihin on kuitenkin suhtauduttava vakavasti. Haittojen ja vakavien julkisivuvaurioiden välillä on selvä yhteys. Esim. elementtisaumaukset on korjattava välittömästi, kun niiden toiminta ei enää vastaa vaatimuksia.

Puu- ja muiden kevytrakenteisten julkisivujen kosteusvauriot on korjattava välittömästi.

Korjaustekniikat

Kosteusvaurioituneiden eristeiden purkaminen on selkeä korjausmenetelmä, jossa oikealla suunnittelulla ja toteutuksella saadaan riskitön ja toimiva julkisivu.

Julkisivun mikrobiesiintymien aiheuttamaa haittaa voidaan kuitenkin vähentää oleellisesti huolehtimalla muutamista perusasioista:

  • julkisivujen liittymien ja läpivientien ilmavuodot tiivistetään huolellisesti
  • korvausilman saanti puhtaana suoraan ulkoa varmistetaan korvausilmaventtiilein
  • asunnon ja rakennuksen ilmanvaihto säädetään suunnitteluarvojen mukaiseksi ja varmistetaan sen toiminta kaikissa olosuhteissa
  • asukkaalle tiedotetaan asunnon oikeista käyttötavoista ja huollosta