Märkätilojen vesieristyksestä

Märkätilojen vesieristyksestä

Yleistä

Voimassa olevien määräysten ja ohjeiden (RakMK C2, RIL 107/2000) mukaan vesieristys tehdään kaikkiin märkätiloihin (tila, jossa käytetään vapaata vettä) sekä parvekkeille.

Vesieristeeksi ei kelpaa kosteussulku (kosteussively), jonka käytöstä on ohjeissa omat rajoituksensa. Käytännössä pienehkö tavanomainen kylpy/pesuhuone on vesieristettävä saumattomasti koko lattia- ja seinäalueelta, rakennusmateriaaleista riippumatta.

Märkätilojen suunnittelussa tulee pyrkiä siihen, että suihkun ja muun roiskeveden vaikutusalueella ei ole mitään lattia- tai seinäläpivientejä lattiakaivoa lukuun ottamatta. Vesijohdot ja vastaavat pyritään aina asentamaan pinta-asennuksena.

Vesieristysohjeet

Vesieristeen asennuksen yleisohje (Katso kuva):